Inkaso

Inkaso se definuje jako pokyn k provedení platby z účtu klienta. Příkaz k tomuto provedení platby dává bance vždy věřitel (příjemce peněz) nikoliv plátce. Jedná se o formu placení, která se řadí mezi základní uhrazení všech pravidelných plateb. Inkasem lze vyjádřit i vyrovnání pohledávky.

Inkasní způsob placení spočívá v:

  • povolení plátce, které dá své bance, že s veškerými úhradami souhlasí
  • stanovení maximální částky, kterou si může věřitel z účtu dlužníka strhnout

Inkasní formy placení lze považovat taktéž za pohodlný způsob platby pro příjemce a taktéž i pro plátce. Způsob platby si musí příjemce a plátce předem dohodnout, protože banka požaduje od plátce písemní souhlas k inkasu. Ten se vydává s dokladem Příkaz k inkasu.

Pokud se platí inkaso, plátce musí vždy stanovit maximální limit inkasní platby. Tyto platby se nejčastěji využívají ve spojitosti se základními výdaji na domácnost a bydlení, jakými jsou elektřina, plyn, poplatky za televizi nebo telefon, ale i školní obědy pro děti.