Prokazování příjmů

Jde o proces, při kterém žadatel o úvěr musí dokázat, že má dostatečné finanční prostředky na splácení úvěru, o který žádá. Pro banku je to klíčový aspekt, podle kterého se schvalují úvěry, neboť nejdůležitější je pro banku nebo nebankovní společnost, aby své peníze dostaly zpátky. S tím je možné počítat jenom u klientů, kteří mají k dispozici dostatečně množství finančních prostředků. Právě proto je nutné dokázat příjmy a ujistit tak svého věřitele, že se splácením nebudou problémy.

Pro tyto případy se zhotovuje doklad o výši příjmů, který zahrnuje nejenom příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ale také příjmy ve smyslu nájmu, pravidelných darů, výživného a podobně.

Existují však i úvěry, u kterých není prokazování příjmů vyžadován. Takovým úvěrem je hypotéka bez dokládání příjmů, kdy místo dokladu o výši příjmů je zpracováno pouze čestné prohlášení, kdy prohlásíte, že máte dostatek financí pro splácení úvěru.