Jistina

Jistina je splatná částka, která byla zapůjčena nebo tvořila vklad.

K této částce se připisují úroky jako motivační odměna za její poskytnutí, ovšem platí, že nejsou její součástí. Část splátky, o kterou se daná jistina snižuje se nazývá taktéž úmor.

Zpravidla tvoří každou splátku úvěru úmor a úrok. Jejich výše není přesně stanovena a konečná, ale v průběhu splatného období se přirozeně mění. Úmor je splátka dlužné části bez úroku! V případě půjčky, které nepodléhá splácení úroku, se bude úmor rovnat její výši.

Za jistinu hypotéky, která může být bankovní nebo i ve formě nebankovní hypotéky se pokládá částka, kterou si dlužník půjčil na svůj hypoteční úvěr. Jistina se umořuje s každou následující splátkou hypotéky.

Rovněž se můžeme setkat s pojmem dražební jistina – tedy peněžní částka, kterou skládají všichni, kteří se chtějí do dražby zapojit. Funguje na principu, který ujišťuje vítěze dražby v tom, že se mu částka započítá jako součást úhrady za vydražení jeho ceny a ostatním dražitelům se vrátí zpátky.