Hypoteční úvěr

Hypotečním úvěrem se rozumí úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti vlastníka. Jelikož se hypotéka pokládá za jistou zástavu, samotné zástavní právo spočívá v jistotě, že dlužník svou povinnost ve stanoveném termínu splatí, jinak přijde o nemovitost, ze které výtěžek získá věřitel.

V nejčastější formě se s ní setkáváme v případě, že ji chceme využít k nákupu nemovitosti nebo taktéž za účelem poskytnutí nemovitosti ve spojitosti se zárukou za půjčku neúčelovou. Ručí se nejen financovanou nemovitostí, ale i jiným objektem, který musí být ovšem v místě založení hypotečního úvěru. Tato půjčka se označuje jako americká hypotéka a v současnosti se k ní přiklání pořád více lidí.

Hypotéka se splácí pravidelně každý měsíc. Splácení lze využít různými způsoby, a to:

  • anuitní – výše splátky se nemění
  • degresivní – výše splátky časem klesá
  • progresivní – výše splátky časem stoupá
  • splácené jednorázově – zpravidla z výnosu jiných financí

Tyto hypotéky se nejčastěji nabízí prostřednictvím bank a jsou zprostředkovány finančními poradci nebo taktéž hypotečními makléři.