Jistina

Jistina je splatná částka, která byla zapůjčena nebo tvořila vklad. K této částce se připisují úroky jako motivační odměna za její poskytnutí, ovšem platí, že nejsou její součástí. Část splátky, o kterou se daná jistina snižuje se nazývá taktéž úmor.

Úrok

Úrok je peněžitá odměna za půjčení jakékoliv částky peněz. Velikost daného úroku určuje úroková sazba společně s časovým obdobím, ke kterému jste se zavázali. Věřitel – tedy ten, kdo peníze půjčuje, vždy věří, že se mu peněžitá hodnota vrátí zpátky

Inkaso

Inkaso se definuje jako pokyn k provedení platby z účtu klienta. Příkaz k tomuto provedení platby dává bance vždy věřitel (příjemce peněz) nikoliv plátce. Jedná se o formu placení, která se řadí mezi základní uhrazení všech pravidelných plateb. Inkasem lze

Úroková sazba

Úrokovou sazbu lze vyjádřit pouze v procentech. Je to částka, který zvyšuje objem půjčených peněz a o jejich splátku se postará dlužník věřiteli. Tato sazba určuje, kolik musí dlužník z jistiny za stanovenou dobu, ke které se váže smlouva, zaplatit